14Feb荷蘭駐香港及澳門領事參觀「荷蘭宿舍」

香港學生輔助會邀得荷蘭駐香港及澳門領事Arjen van den Berg參觀已遷往黃大仙的荷蘭宿舍,由香港學生輔助會行政總裁張逸女士及荷蘭宿舍院長何振良先生介紹院舍服務,重燃香港學生輔助會與荷蘭由1960年代建立的友誼。

 

(左) 香港學生輔助會行政總裁張逸女士

(右) 荷蘭駐香港及澳門領事Arjen van den Berg